Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Roche recomandă tuturor celor care vizitează paginile de Internet ale Roche să nu recurgă la automedicație și le atrage insistent atenția să țină seama de faptul că produsele Roche sunt specializate, destinate tratamentului unor afecțiuni bine determinate, putând fi recomandate numai de către medic și administrate sub supraveghere medicală calificată, în caz contrar pacienții riscând afectectiuni grave ale sănătății, ce pot duce inclusiv la deces.

Desi Roche face eforturi mari pentru a include informații precise și actualizate, nu ne angajăm și nu garantăm, expres sau implicit, acuratețea sau caracterul c omplet al informațiilor prezentate pe acest site Internet și nu ne asumăm răspunderea ce decurge din folosirea site-ului sau a oricărui site asociat cu acesta. Roche nu își asumă nicio răspundere privind actualizarea acestuia. Atât Roche, cât niciuna din părțile implicate în crearea, producția sau distribuirea acestui site Internet sau a oricărui site asociat nu sunt răspunzătoare pentru eventuale daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive ce decurg din accesarea, folosirea sau incapacitatea folosirii de către dvs. a acestui site Internet ori a oricărui site asociat, sau din orice eroare ori omisiune în conținutul acestora.

Legăturile către pagini Internet ale unei terțe părți sunt doar pentru facilitarea accesului. Nu exprimăm nicio opinie cu privire la conținutul paginilor oricărui alt site și în mod expres negăm orice răspundere a noastră cu privire la informațiile cuprinse în astfel de site-uri sau privitor la folosirea acestora.

Site-ul Internet al Roche și informația conținută, ca și referirile la aceasta sunt numai în scop informativ. Orice reproducere, retransmitere sau altă folosire este strict interzisă fără acordul expres al Roche România. Cererile pentru aprobarea reproducerii informațiilor conținute în acest site Internet trebuie adresate la [email protected]

Declarație de confidențialitate on-line

Compania noastră înțelege că este importantă protejarea confidențialității vizitatorilor siturilor noastre Internet și de aceea am făcut pașii necesari pentru a ne conforma cerințelor la nivel mondial privind confidențialitatea datelor. Tratăm datele dvs. personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, „Directiva Roche privind protecția datelor cu caracter personal" și cu legile Uniunii Europene, Elveției și cu alte reglementări locale cu privire la stocarea, procesarea, accesul și transferul datelor cu caracter personal.

Roche Romania SRL - Operator de date cu caracter personal nr. 7552

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ROCHE ROMANIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Elveţia, ţări din Uniunea Europeană, către alte companii din acelaşi grup cu Roche Romania, în scopul gestionării la nivel regional şi global a bazei de date cu profesioniştii din domeniul sănătăţii, pentru asigurarea, prin stocarea pe servere aflate în aceste state, a unui nivel adecvat de protecţie a datelor şi a executării copiilor de siguranţă.

Conform Legii nr. Regulamentul (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul la rectificare, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere către ROCHE ROMANIA SRL, la adresa [email protected] sau puteți transmite o scrisoare la adresa sediul ROCHE ROMANIA, în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate Turnul de Sud, etajele 4A, 5 şi 6, sector 1, Tel. +40212064701 Fax +40212064700.

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă.

Siteurile Internet Roche care afișează acest principiu director privind confidențialitatea (denumit în continuare „Principiul") și în care sunt solicitate informații din partea dvs. sunt angajate în colectarea, menținerea și securizarea informațiilor Dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legile, regulile și normele în vigoare. Acest principiu se aplică informațiilor cu caracter personal (definite mai jos) colectate din sursele și comunicările online Roche (cum ar fi site-uri Internet, e-mail și alte instrumente online) care prezintă o legătură către textul principiului. Principiul nu se aplică informațiilor cu caracter personal colectate din surse sau comunicări offline, cu excepția cazurilor în care asemenea informații cu caracter personal sunt completate cu alte astfel de informații colectate online de către Roche. De asemenea, nu se aplică nici surselor online aparținând unei terțe părți, către care site-urile Internet Roche pot avea o legătură, în cazul în care Roche nu poate controla conținutul acestor surse sau măsurile de protecție a confidențialității oferite de respectivele surse.

Roche colectează numai informații personale identificabile și numai în măsura în care decideți să ni le oferiți. Nu vom divulga nicio informație personală identificabilă către terți pentru propria lor politică de marketing, cu excepția cazului în care ne acordați în scris permisiunea de a face acest lucru.

Informații colectate

Roche folosește două metode generale pentru a colecta online informații cu caracter personal:

Informatiile pe care le obținem: 

  • Informații colective: De asemenea, în unele cazuri îndepărtăm elementele personale de identificare din datele furnizate de dvs. și le menținem într-o formă colectivă. Putem combina aceste date cu alte informații pentru a genera informații statistice anonime, colective (de ex. numărul de vizitatori, numele domeniului de origine al furnizorului de servicii Internet), care ne sunt utile pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre.
  • Informații colectate automat Primim automat anumite tipuri de informații atunci când interacționati cu noi prin site-urile noastre Internet și prin unele e-mail-uri pe care le putem trimite reciproc. Tehnologiile automate pe care le folosim pot include, de exemplu, log-uri server web/adrese IP (Protocol Internet), cookies și web beacons.
  • Log-uri Server Web /Adrese IP. O adresă IP este un număr atribuit calculatorului dvs. atunci când accesați Internetul. Toate identificările de computere pe Internet sunt gestionate prin adresele de IP, care permit calculatoarelor și serverelor să recunoască și să comunice unul cu celălalt. Roche colectează adrese IP pentru a coordona administrarea sistemului și a raporta afiliaților, partenerilor de afaceri și/sau vânzătorilor informații colective în vederea realizării unor analize referitoare la site și revizuirii performanței siteului Internet.
  • Cookies . „Cookie" este un fragment de informație plasat automat în calculatorul dvs. pe hard disk atunci când accesați unele site-uri Internet. Cookie identifică în mod unic conectorul dvs. la server. Cookies ne permit stocarea informațiilor pe sever pentru a ne facilita accesul Internet și pentru a realiza analizele referitoare la siteul Internet și revizuirea performanței acestuia. Majoritatea conectoarelor Internet sunt programate să accepte cookies, dar dvs. puteți schimba programarea conectorului încât să refuze toate cookies - urile sau să indice când este trimis un cookie. De remarcat, însă, că este posibil ca unele părți ale site-urilor noastre Internet să nu funcționeze corespunzător dacă refuzați cookies- urile.
  • Web Beacons. Pe anumite pagini Internet sau e-mail-uri, Roche poate utiliza o tehnologie Internet obișnuită, numită „web beacon" (cunoscută de asemenea și ca „action tag" sau „tehnologie clear GIF"). Web beacons ajută la analiza eficienței site-urilor Internet măsurând, de exemplu, numărul vizitatorilor unui site sau al vizitatorilor care au accesat anumite elemente cheie dintr-un site. Web beacons, cookies și alte tehnologii de tracking (urmărire) nu obțin în mod automat informațiile dvs. personale identificabile. Doar dacă trimiteți aceste informații în mod voluntar, prin înregistrare sau trimitere de e-mail-uri, aceste tehnologii automate de urmărire pot fi folosite pentru a furniza informații suplimentare despre folosirea de către dvs a site-urilor Internet și/sau e-mail-urilor interactive, în vederea îmbunătățirii gradului lor de utilitate pentru dvs.

Opțiunile dvs.

Aveți dreptul de a vizualiza și corecta în orice moment datele dvs cu caracter personal prin accesarea aplicatiei. Unele site-uri pot să vă ceară permisiunea pentru anumite utilizări ale informațiilor dvs., iar dvs. puteți fi de acord sau nu cu acest lucru. Dacă optați pentru anumite servicii sau comunicări, cum ar fi un newsletter (buletin informativ), veți avea posibilitatea să vă dezabonați în orice moment, urmând instrucțiunile incluse în fiecare comunicare primită. Dacă decideți să vă dezabonați de la un serviciu sau comunicare, cum ar fi un buletin informativ, vom lua toate măsurile pentru a șterge informațiile dvs. în cel mai scurt termen, deși este posibil să solicităm anumite informații suplimentare înainte de a procesa cererea dvs.

Securitate

Roche folosește măsuri de precauție, reguli și alte proceduri privind tehnologia și securitatea pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, utilizări necorespunzătoare, divulgări, pierderi sau distrugeri. Pentru a asigura confidențialitatea datelor dvs., Roche folosește de asemenea firewall-uri standard și protecție prin parolă. Cu toate acestea, este răspunderea dvs. personală să vă asigurați că dispuneți de securitate și protecție corespunzătoare pentru computerul dvs. împotriva softurilor dăunătoare, cum ar fi troiani, viruși și viermi (worms). Aveți în vedere că fără măsuri de securitate adecvate (de ex. configurație securizată a conectorului Internet, software antivirus actualizat, sofware firewall personal, nefolosirea softurilor din surse nesigure) există riscul ca datele și parolele folosite pentru a proteja accesul la datele dvs. cu caracter personal să fie accesibile unor terțe părți neautorizate.

Folosirea datelor

Roche, inclusiv filialele, diviziile și grupurile din lumea întreagă și/sau companiile angajate de noi pentru a presta diverse servicii în numele nostru, vor folosi în conformitate cu cerințele dvs. orice informație personală identificabilă pe care alegeți să ne-o furnizați. Vom păstra controlul și răspunderea cu privire la folosirea acestor informații. Unele din aceste date pot fi stocate sau procesate de computere localizate în alte jurisdicții, unde legile de protecție a datelor pot fi diferite de cele din jurisdicția în care vă aflați dvs. În aceste cazuri ne vom asigura că există măsuri de protecție corespunzătoare pentru a impune entității din țara respectivă care procesează datele să folosească măsuri de protecție a datelor echivalente cu cele care se aplică în țară în care vă aflați dvs. Informațiile, care sunt de asemenea folosite pentru diferite scopuri de resurse umane (Managementul performanței, Decizii de promovare sau Acțiuni de dezvoltare), ne vor fi utile pentru a înțelege nevoile dvs. și modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile. De asemenea, aceste informații ne sunt utile pentru a personaliza anumite comunicări cu dvs. despre serviciile și promoțiile pe care le considerați interesante.

Partajarea și transferul datelor

Roche partajează datele dvs. personale identificabile cu diverse companii externe sau cu agenți care realizează întreținerea tehnologică sau lucrează în numele nostru pentru a înlesni încheierea tranzacțiilor de afaceri, cum ar fi furnizarea de servicii către clienți, trimiterea de comunicate de marketing privind produsele, serviciile și ofertele noastre. De asemenea, putem partaja informația dvs. personală identificabilă cu filialele companiei și cu afiliații ei. Toate aceste companii și toți acești agenți sunt obligați să se conformeze termenilor principiilor noastre directoare privind confidențialitatea.

Putem, de asemenea, divulga informații personale identificabile, în următoarele scopuri:

  • în legătură cu vânzarea, cesionarea sau un alt fel de transfer al afacerii siteului la care fac referire datele;
  • pentru a răspunde cererilor primite din partea agențiilor guvernamentale legale sau acolo unde este cerut de legile aplicabile, ordinele judecătorești ori reglementările guvernamentale; sau
  • acolo unde este necesar pentru auditarea firmelor sau pentru a investiga ori răspunde la o plângere sau o amenințare la adresa securității.

Asigurarea ne-folosirii directe în scop de marketing de către un terț. Nu vom vinde sau transfera în niciun fel informațiile dvs. personale identificabile, furnizate prin siteuri Internet, niciunui terț pentru utilizarea lor de către acesta în scop de marketing direct, cu excepția cazului în care vă transmitem o notificare clară în acest sens și primim de la dvs. un consimțământ explicit pentru partajarea datelor dvs. în acest fel.

Trimiteți un e-mail unui prieten sau coleg. Pe unele siteuri Roche, puteți alege să trimiteți o legătură (link) sau un mesaj unui prieten ori coleg prin care să îl ghidați către un site Internet Roche. Adresele de e-mail pe care le-ați putea furniza pentru prieteni vor fi folosite pentru a trimite prietenilor dvs. informațiile din partea dvs. și nu vor fi colectate sau folosite de către Roche sau terți în scopuri adiționale.

Legături către alte siteuri

Siteurile noastre conțin legături (link-uri) către un număr de siteuri Internet care pot oferi informații utile vizitatorilor noștri. Prezenta Declarație de Confidențialitate nu se aplică și acestor siteuri și vă recomandăm să comunicați cu aceștia direct cu privire la informațiile referitoare la politicile lor de confidențialitate.

Declarație de confidențialitate pentru minori

Siteurile noastre Internet se adresează unui public adult. Nu colectăm informații personale identificabile de la nicio persoană despre care știm că are sub 13 ani, fără un acord prealabil și verificabil din partea reprezentantului său legal. Reprezentantul legal are dreptul, la cerere, să vizualizeze informațiile furnizate de copil și/sau să ceară ștergerea acestora.

Informații suplimentare pe alte siteuri Internet

Dacă un site Internet conține dispoziții speciale cu privire la confidențialitate, diferite de cele specificate în prezentul document, dispozițiile respective vă vor fi prezentate pe pagina pe care sunt colectate informațiile personale identificabile.

Actualizări ale Declarației de Confidențialitate

Roche poate revizui periodic prezenta Declarație de Confidențialitate online. Orice astfel de modificări ale acestei Declaratii de Confidențialitate vor fi comunicate imediat pe această pagină. Folosirea în continuare a siteurilor noastre după ce ați primit o notificare cu privire la modificările aduse Declarației de Confidențialitate arată consimțământul dvs. cu privire la folosirea informațiilor nou trimise.

Date de contact Roche

Pentru întrebări sau dacă doriți ca Roche să modifice sau să vă șteargă profilul personal, vă rugăm ne să ne contactați în scris la adresele următoare: Roche Romania SRL Piața Presei Libere, nr.3-5, Clădirea City Gate Turnul de Sud, etajele 4A, 5 și 6, Sector 1, București România sau prin e-mail: buchares [email protected].